W imieniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu on-line o tematyce dotyczącej mediacji w dn. 08.10.2021 r.

 

Celem spotkania jest m.in. promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

Adresatami spotkania są mediatorzy oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z woj. małopolskiego.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Pobierz Zaproszenie

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń!

22 177 74 65